Cómo hacer moldes (PaP)

Bueno, pues este es un PaP (paso a paso) de como hacer moldes para poder clonar partes de las miniaturas, como escudos o armas especiales. Ahora, este pap esta destinado a conseguir piezas para el uso propio, no para venderlos y lucrarse con ellos.
Beno, ba hemen daukadu moldeak nola egiteko PzPa (pausoz pauso). Molde hauekin miniatureko parte batzuk klonatu ahal dira, adibidez, eskudoak edo espatak. Ah, baina pzp hau erabilibi behar da baikoitzak bere parteak egiteko, ez kopiatzeko eta dirua irabasteko.

1- Cogemos la masa (la llamaremos asi para diferenciala de la masilla) y mezclamos sus componentes hasta conseguir una pelota homogenea // Masa (horrela deituko dugu masilatik ezberdintzeko) artzen dugu eta bi parteak nahasten ditugu jolore homogeneoko pilota bat lortu arte.

2- Colocamos la pelota de masa sobre una superficie dura e introducimos lo que vamos a copiar en ella. De esta manera la superficie se graba en la masa. // Masazko pilota oinarri gogor batean jartzen dugu eta bertan kopiatuko dugun partea bertan sartzen dugu. horrela lostzen duguna da kopiatuko dugun partearen erliebea masan maskaturik geratzea da.

3- Esperamos a que la masa se endurezca y retiramos las partes originales // Masa gogortu arte itzaroten dugu eta parte originala kentzen dugu.

4- Hacemos una bola de masilla (en este caso plastilina) mezclando las dos partes hata obtener una masilla de color homogeneo // Masilaren biparteak nahasten ditugu masilasko (kasu honetan plastilinasko) bola homogeneo bat lortu arte.

5- Recubrimos el hueco del molde con una capita de aceite para evitar que la masa y la masilla se peguen e introducimos la masilla en el hueco // Moldearen zuloa olioarejin estaltzen dugu, masa eta masila itzatzita geratu ez daitezen eta masilla moldearen zuloan zartzen dugu.

6- Cuando la masilla este dura la sacamos del molde, ya tenemos la copia hecha // Masila gogorra dagoenean moldetik ateratzen dugu, bagaukagu gure kopia eginda.

7- En ocasiones la pieza es más complicada (tiene firma extraña o tiene dibujos por las dos caras). En estos casos lo que se hace es hacer un molde con los dos lados que quieres hacer y despues pegar las dos mitades // Batzutan pieza konplexuagoa da (forma arraroa edo marrazkiak bi aldeetatik dauzka). Kasu hauetan bi kopia egiten dira, bata alde batekoa eta beste bestekoa, eta biak itzazten dira.
Saludos // Agurrak

Comentarios